Chwalewski Marek

Zdjęcie

Urodził się 22 czerwca 1939 roku w Pabianicach.

W marcu 1968 roku i w grudniu 1970 roku uczestniczył w protestach antyreżimowych. W latach 70. zaangażował się w działalność opozycyjną. Należał do Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz do Ruchu Wolnych Demokratów. Współpracował również z Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża. Kolportował podziemne wydawnictwa m.in. „Robotnika”, „Opinię” i „Ruch Związkowy”. Od 1980 roku do roku 1981 wydawał pismo „Solidarni z Gdańskiem”. W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, pełnił funkcję m.in. przewodniczącego jej struktury w Pabianicach, był także członkiem Zarządu Regionu Łódzkiego. W sierpniu 1981 roku organizował w Pabianicach tzw. marsz głodowy. Wielokrotnie był poddawany represjom, aresztowany, skazywany za działalność opozycyjną i więziony. W 1974 został aresztowany za „szkalowanie ustroju” i przesyłanie krytycznych wiadomości na ten temat do rozgłośni Radia Wolna Europa. Następnie w ramach represji został przymusowo umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku został internowany. Zwolniono go z internowania w grudniu 1982 roku. Po uwolnieniu działał w podziemiu.
W 1988 roku wystąpił z NSZZ „Solidarność”, po czym związał się związany z „Solidarnością Walczącą” i organizacją „Solidarność ’80”. Po 1989 roku został wydawcą, wydawał m.in. gazety lokalne w tym tytuł „Co wy na to?”. Od 1990 do 1991 należał do Partii Wolności.