Cieszewski Tadeusz

Zdjęcie

Urodził się 7 stycznia 1918 roku, zm. 31 grudnia 1986 roku.

W czasie II wojny światowej był „cichociemnym”, posługiwał się pseudonimem „Borus”. Wchodził w skład grupy, która po zakończeniu kursów odprawowych w Anglii nie została przerzucona do kraju. Po wojnie pracował na Uniwersytecie Gdańskim. Był człowiekiem o zdecydowanie antykomunistycznych poglądach. W Trójmieście w latach stanu wojennego szkolił działaczy zainspirowanych działalnością „Solidarności Walczącej” w zakresie konspiracji, metod walki i dywersji.