Cieszyński Przemysław

Zdjęcie

Urodził się 7 maja 1965 r. w Łodzi.

W latach osiemdziesiątych, jako student, zaangażował się w działalność podziemną. 17 lutego 1984 roku został aresztowany. W październiku tego samego roku przeprowadził się do Wrocławia i został członkiem „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w niej pełnił rolę kuriera oraz kolportował wydawnictwa SW na terenie Wrocławia i Poznania. Pod koniec kwietnia 1987 roku został zatrzymany. Mimo gróźb i nakłaniania nie podpisał dokumentu zobowiązującego go do lojalności wobec władz PRL.