Cnotalski Krzysztof

Zdjęcie

Urodził się 31 października 1956 w Łodzi k. Stęszewa.

W latach 1978–1990 był pracownikiem HCP w Poznaniu. We wrześniu 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, rozpoczął działalność jako kolporter wydawnictw podziemnych, kaset audio, ulotek i wydawnictw okolicznościowych. Działał w podziemnych strukturach „Solidarności” w HCP, kolportował niezależne pismo „Czas Kultury”, współorganizował (z Henrykiem Popielewskim, Zdzisławem Lewandowskim, Franciszkiem Okonkiem) pomoc finansową dla osób aresztowanych i ich rodzin. Organizował manifestacje rocznicowe, akcje ulotkowe, plakatowe, akcje malowania antyreżimowych haseł na murach i zbierania informacji dotyczących HCP. W 1984 roku wstąpił do „Solidarności Walczącej”. Był współzałożycielem i drukarzem czasopisma „Hipolit”. W latach 1986 – 1987 był kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, a także wiele razy przesłuchiwany. Od 1987 roku był zaangażowany w druk pism podziemnych m.in. „Solidarności Walczącej HCP”, „Róbmy Swoje”, „Nauczyciela”, „Gryfa” czy „Właściwego Toru”. Z Maciejem Frankiewiczem współorganizował Msze za Ojczyznę. W sierpniu 1988 roku wziął udział w dwudziestoczterogodzinnym strajku w HCP. Przed 1 maja 1988 roku był dwukrotnie zatrzymany, ukarany przez kolegium ds. wykroczeń za wnoszenie do HCP ulotek i nielegalnych wydawnictw oraz zwolniony z pracy. Przywrócono go do pracy w październiku 1988 roku. W 1989 roku uczestniczył w kamanii wyborczej KO „Solidarność” . Od lat dziewięćdziesiątych pracuje jako drukarz. W 2001 roku został wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Od 17 maja 1985 roku oraz od 21 listopada 1985 roku do 28 sierpnia 1989 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Poznaniu w ramach SOR o kryptonimie „Tama”/SOS o kryptonimie „Szofer”.