Cymborski Adam Piotr

Zdjęcie

Urodził się w 1967 roku w m. Warszawa

W 1982 roku został jednym ze współzałożycieli Młodzieżowego Komitetu Oporu w Zespole Szkół Ogrodniczych w Mysiadle k. Warszawy. Uczestniczył w wydawaniu podziemnych czasopism takich jak: „Victoria”, „Sympatyk” czy „Legion Młodych”. W 1984 roku stał się współzałożycielem Grupy Politycznej „Wolność i Niepodległość” wydającej pismo „Niepodległość Polski”. W marcu 1984 roku organizował wyjazdy młodzieży wspierającej strajk w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem k. Garwolina. Współpracował również z Międzyzakładowym Komitetem Robotniczym Solidarność (MRKS) w Warszawie oraz z PPS-Rewolucja Demokratyczna. Był zaangażowany w drukowanieczasopisma „Robotnik”, kolportował prasę podziemną w tym m.in.: „Tygodnik Wojenny”, „Robotnik”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”, „Wola”, „PWA”, „KOS”, a także książki wydawane w tzw. drugim obiegu przez takie wydawnictwa jak: „Most”, „Krąg” czy ”Przedświt”. Był współzałożycielem warszawskiego oddziału „Solidarności Walczącej” powstałego z istniejącej wcześniej niepodległościowej grupy „Alternatywa”. W latach 1986 – 1991 był zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. Uczestniczył w wielu akcjach Grup Wykonawczych SW. Był redaktorem, drukarzem i współorganizatorem kolportażu książek oraz pism wydawanych przez SW w tym m.in. „Wolnego Strzelca”, „Alternatywy”, „Solidarności Walczącej” i „Warszawskiego Biuletynu Ulicznego”. Przewoził masowe ilości prasy wydawanej przez „Solidarność Walczącą” we Wrocławiu w celu dalszego kolportażu. Były to tytuły takie jak: „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Replika”, „Solidarność Dolnośląska”, ‘Wiadomości bieżące”. W latach 1985 – 1989 był kilkakrotnie zatrzymywany. Od 26 kwietnia 1986 roku do 3 marca 1989 roku był rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR/KE o kryptonimie ,,Szef”. W 2012 roku został odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej, w 2020 roku Krzyżem Wolności i Solidarności. W 2016 roku uzyskał status działacza opozycji antykomunistycznej przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.