Czanturia Giorgi (Gruzja)

Zdjęcie

Urodziła się 19 sierpnia 1959 roku, zm. 3 grudnia 1994 roku.

Gruziński działacz antykomunistyczny, jeden z liderów odnowionej (Gruzińskiej) Partii Narodowo-Demokratycznej (NDPG), w niepodległej Gruzji działacz opozycji przeciwko prezydentowi Eduardowi Szewardnadze. Z wykształcenia był historykiem. W 1981 roku brał udział w odtworzeniu w podziemiu działającej przed 1921 rokiem Partii Narodowo-Demokratycznej i stanął na czele jej grupy inicjatywnej razem z Iraldi Kadagiszwilim i Mamuką Giorgadze. Współorganizował razem z nimi antyradzieckie demonstracje. Po dwóch latach takiej działalności został aresztowany. Po zwolnieniu był jednym z najaktywniejszych współpracowników Zwiada Gamsachurdii w antykomunistycznej opozycji końca lat 80. XX wieku. W 1989 roku nawiązał pierwsze kontakty z „Solidarnością Walczącą”. 13 grudnia 1990 roku w Warszawie uczestniczył w powołaniu międzynarodowej organizacji „Centrum Koordynacyjne Warszawa 90”, Narodowo – Demokratyczna Partia Gruzji uczestniczyła aktywnie w pracach powołanej w Warszawie organizacji. W sierpniu 1990 roku członkowie „Solidarności Walczącej” Piotr Hlebowicz i Wojciech Stando, jako zaproszeni goście Gruzińskiej Partii Narodowo-Demokratycznej, aktywnie uczestniczyli w załagodzeniu konfliktu pomiędzy większością Azerską a gruzińską administracją w jednym z regionów Gruzji. Czanturia Giorgi opowiadał się przeciwko uczestnictwu antyradzieckich ugrupowań w wyborach parlamentarnych w Gruzji w 1990 (pierwszych wolnych wyborach od likwidacji Demokratycznej Republiki Gruzji), argumentując, że wybory te odbywają się pod auspicjami radzieckimi i gruzińscy patrioci winni je zbojkotować, nadal domagając się całkowitej suwerenności swojego kraju.