Czerwińska Aleksandra

Zdjęcie

Urodziła się 28 marca 1940 roku w Pabianicach.

Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1980 roku wstąpiła do NSZZ „Solidarność” i została członkiem Komisji Zakładowej, wcześniej nie wiedząc o istanieniu ruchów niepodległościowych w Polsce. Uczestniczyła w strajkach zakładowych. Brała udział w tzw. Mszach za Ojczyznę. W stanie wojennym wstąpiła do struktur „Solidarności Walczącej”. Działając w jej ramach prowadziła własną grupę konspiracyjną oraz podziemną drukarnię. Do 1990 roku wydawała pismo „Jednością silni”, w jej mieszkaniu miała siedzibę redakcja tego tytułu. Aleksandra Czerwiński zajmowała również kolportażem prasy podziemnej.