Daszkiewicz Piotr

Zdjęcie

W okresie tzw. karnawału „Solidarności” brał udział w strajkach studenckich w Poznaniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportował wydawnictwa podziemne w tym głównie czasopisma poznańskie, a następnie również pisma sygnowane przez „Solidarność Walczącą”. Organiował przerzuty wydawnictw konspiracyjnych z Krakowa i z Warszawy. Drukował i redagował „Strzechę” i „Ceglarza”, sporadycznie także ulotki. Uczestniczył
w organizacji druku „Tygodnika Mazowsze” w Poznaniu. Pomagał w organizowaniu przerzutów sprzętu poligraficznego i informatycznego z Francji do Polski. W 1984 roku związał się z Liberalno-Demokratyczną Partią „Niepodległość”. Od 1986 roku kierował Wielkopolskim Oddziałem L-DP „N”, wchodził też w skład Rady Politycznej. W 1987 roku wyemigrował do Francji gdzie został jednym z założycieli orgaznizacji „Solidarność z Solidarnością” Regionu Wielkopolska, współpracownikiem z „Kontaktu”, a także Instytutu Literackiego w Maisons-Laffite. Będąc na emigracji śledził powstawanie Poznańskiego Porozumienia Wyborczego “Solidarność i Niepodległość”, które Wielkopolski Oddział LDP”N” tworzył razem z poznańską “Solidarnością Walczącą”.