Dereziński Mieczysław (Piła)

Zdjęcie

Od 1983 członek SW w Pile, odpowiedzialny za organizację druku i kolportaż pism SW „Fundamentalista” i „Informator”. Organizator sieci kolportażu podziemnych wydawnictw i szkolenia drukarzy, uczestnik akcji ulotkowych i spiker podziemnego Radia „S” w Pile. W 1986, po rozwiązaniu SW w Pile, związany z RKW NSZZ Solidarność w Pile.