Diaczyński Anatol

Zdjęcie

urodził się 19 listopada 1951 roku we wsi Zielony Gaj, w północnym Kazachstanie, w rodzinie polskich zesłańców (deportacja z sowieckiej Ukrainy – obwód Żytomierski– do Północnego Kazachstanu w 1936 roku). Pracował w kołchozie, potem przeprowadził się do miasta Kokszetau. Podejmował tam różne pracy, a jednocześnie studiował. Jest absolwentem Literackiego Instytutu im. A. M. Gorkiego w Moskwie. Pod koniec lat 80-ch, a na początku 90-ch był w obwodzie Kokszetauskim znanym działaczem polonijnym (współtwórcą i przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego „Polonia Północna”). Od 1990 roku rozpoczyna współpracę z Autonomicznym Wydziałem Wschodnim „Solidarności Walczącej”. Na początku 1992 roku wraz z Piotrem Hlebowiczem i Maciejem Ruszczyńskim inicjuje wśród polskich zesłańców akcję domagania się prawa do repatriacji do Polski. Doprowadza to do debat w tym temacie na posiedzeniach Sejmu i Senatu III RP, co w konsekwencji daje początek do pierwszych przyjazdów Polaków z Kazachstanu i innych byłych republik b. ZSRS. W 1995 Anatol Diaczyński przyjechał wraz z rodziną do Stalowej Woli jako repatriant. Książki autora były drukowane w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim.

Wydania własne:
„Myśmy do stepów unieśli ojczyznę” (Szczecin, 1994r.)
„Legendy stepowe” (Białystok, 1997r.)
„To my jesteśmy, Polsko!” (Stalowa Wola, 2000r.)
„Po kraju, którego już nie ma” (Stalowa Wola, 2002r.)
„Nadchodzi wieczór, więc pożartujemy” (Stalowa Wola, 2005r.)
„O tiech, pozabytych, skażitie chot’ słowo” (Sandomierz, 2006r.)
„Nadchodzi wieczór – 2” (Stalowa Wola, 2008r)
„Otich, pozabutych, zgadajte hocz słowom” (Lwów, 2011r.)
„Tętent koni przez wieki”, (Tuchow, 2012r.)
„O tych zapomnianych powiedzcie choć słowo” (Brzezia Łąka, 2019).

Oprócz tego utwory autora były drukowane w kilku wydaniach zbiorowych i almanachach.
Za swoją działalność polonijną i literacką Autor ma mnóstwo nagród i wyróżnień. Między innymi Krzyż zesłańców Syberii, Zasłużony działacz kultury. Jest także laureatem nagrody „Złote Pióro” ZLP. Dwakroć za swoi książki otrzymał literacka nagrodę Prezydenta Stalowej Woli „Gałązka sosny”.
Autor jest członkiem Związku Literatów Polskich.