Domachowski Ryszard

Zdjęcie

Urodził się 2 grudnia 1941 roku w Gdyni.

W lipcu 1961 roku rozpoczął pracę w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni na Wydziale K-1. W marcu 1968 roku, na zaproszenie studentów, brał udział w wiecu na Politechnice Gdańskiej, za co został zatrzymany i pobity. Grożono mu również różnego rodzaju konsekwencjami. W grudniu 1970 roku był jednym z organizatorów protestu na Wydziale K-1. Uczestniczył w starciach z milicją i wojskiem na pomoście oraz na torach. W sierpniu 1980 roku współorganizował strajk na Wydziale K-1, a także odpowiadał za wystawienie wart. Wkrótce potem został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Brał udział w wielu manifestacjach antyreżimowych i walkach z ZOMO. Uczestniczył w Mszach za Ojczyznę u ks. Jastaka, ks. Skierki, o. Ryby oraz ks. Jankowskiego, jak również w pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasną Górę do i Kałkowa-Godowa. Kolportował wydawnictwa podziemne, w tym także te, które były sygnowane przez „Solidarność Walczącą”.