Domagalski-Łabędzki Włodzimierz

Zdjęcie

Domagalski-Łabędzki Włodzimierz, ur. 4 maja 1957 r. w Łodzi. (Łódź)
W 1981 ukończył studia w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, a w 1987 został absolwentem Instytutu Bibliotekoznawstwa tej samej uczelni. Od września 1980 r. do 1981 działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Łódzkim. Na przełomie stycznia i lutego 1981 r. brał udział w strajku studentów łódzkich uczelni o rejestrację NZS. W latach 1981–1983 pracował jako nauczyciel historii w szkołach podstawowych nr 24 i 184 w Łodzi. W latach 1983–1990 był zatrudniony w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej tamże. Od 1983 należał do TKZ „S” w WiMBP, współorganizował samokształcenie w łódzkim środowisku studenckim, organizował kolportaż wydawnictw podziemnych. W latach 1985–1989 współorganizował hurtową sieć kolportażu wydawnictw podziemnych, w tym m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych” a także książek niezależnych wydawnictw, m.in. Oficyny Liberałów, Niepodległości, Wersu, Prawego Marginesu, Kręgu, jak również hurtową sieć kolportażu wydawnictw podziemnych w Łodzi. W latach 1987–1989 redagował pisma podziemne: „Wolność” i „Unia”. W latach 1987–1989 należał do Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej w Łodzi, redagował też „Informatora Duszpasterstwa Ludzi Pracy”. Pod koniec 1988 r. wraz z Krzysztofem Napieralskim i Piotrem Jaworskim współtworzył łódzki oddział SW. Od 2008 jest działaczem Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. W 2007 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.