Duda Czesław Jan

Zdjęcie

Urodził się w 1950 roku w m. Katowice

Od września 1980 roku był członkiem NSZZ „Solidarność”. Uczestniczył w powołaniu Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie „Elektromontaż-1” w Katowicach. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej, następnie wchodził w skład Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, jako członek podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” kolportował nielegalne wydawnictwa w tym m.in.: „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze” „Górnik Polski” „RIS – Regionalny Informator Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej”. 27 października 1985 roku został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach, gdzie przebywał do dnia 27 lipca 1986 roku. Powodem aresztowania był zarzut posiadania bez zezwolenia nadajnika radiowo-telewizyjnego oraz kolportaż nielegalnych pism i ulotek. 19 kwietnia 1986 roku został skazany przez Sąd Rejonowy w Katowicach na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy przepisów o amnestii z dnia 17 lipca 1986 roku postępowanie karne zostało umorzone. W związku z prowadzeniem działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w okresie 1984-1989.