Dunin Włodzimierz

Zdjęcie

Urodził się w 1959 roku w m. Gdynia

Należał do NSZZ „Solidarność”. W trakcie stanu wojennego, w okresie od lutego do marca 1982 roku, wykonał około osiemdziesięciu napisów o treści „Precz z PZPR” w środkach komunikacji miejskiej WPK w Gdyni. W związku z tym 31 marca 1982 roku został zatrzymany, a następnie osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku skazano go na karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności. W wyniku rewizji wyroku, Sąd Najwyższy w Warszawie podwyższył wyrok do dwóch lat pozbawienia wolności. Włodzimierz Dunin został zwolniony z więzienia 20 września 1982 roku po odbyciu sześciu miesięcy kary. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność konspiracyjną. Nawiązał współpracę z działaczami „Solidarności Walczącej” i zajął się kolportażem ulotek, brał udział w nagraniach audycji Radia „Solidarności Walczącej” oraz organizowania części do naprawy odbiorników radiowych. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 368/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.