Duszkiewicz Krzysztof Cezary

Zdjęcie

Urodził się 22 października 1957 roku w Lublinie.

W 1980 roku ukończył studia w zakresie fizyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1980 – 1987 pracował jako doktorant i asystent w Zakładzie Logiki UMCS. Na przełomie lat 1982/1983 współzakładał lubelski oddziału „Solidarności Walczącej”. W latach 1983 – 1987 pełnił funkcję redaktora naczelnego podziemnego pisma „SW Lublin” oraz serii broszur „Biblioteczka SW Lublin”. Był również autorem, tłumaczem, projektantem szaty graficznej, współorganizatorem druku i organizatorem kolportażu ww wydawnictw. 23 maja 1984 roku został zatrzymany w związku z kolportażem ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do rad narodowych, aresztowany i osadzony Areszcie Śledczym w Lublinie. 25 lipca 1984 roku został zwolniony na mocy amnestii. Od roku 1985 był wielokrotnie zatrzymywany i zastraszany. W kwietniu 1987 roku wyemigrował do Stanów Zjednaczonych. W latach 1984 – 1987 był rozpracowywany przez Wydział III WUSW w Lublinie w ramach sprawy o kryptonimie „Mąciciele”/”Ośmiornica”.