Dzięgielewski Zbigniew

Zdjęcie

Urodził się 22 marca 1964 roku w Byczynie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, pod koniec grudnia 1981 roku samodzielnie i z własnej inicjatywy, wykonywał antyreżimowe ulotki i rozklejał je na klatkach schodowych na jedynym z opolskich osiedli mieszkaniowych. Wkrótce potem, również działając w pojedynkę, malował na murach antyreżimowe i prosolidarnościowe napisy. W marcu 1982 roku został zatrzymany przez milicję i pobity na komendzie. Po zwolnieniu kontynuował działalność antykomunistyczną. Prócz akcji malowania napisów antyreżimowych na murach, zaangażował się również w kolportaż wydawnictw podziemnych. Kopiował kasety z patriotycznymi piosenkami Jacka Kaczmarskiego i sprzedawał je, a uzyskany ze sprzedaży dochów przekazywał na działalność struktur podziemnych. Został członkiem Młodzieżowej Grupy Niepodległościowej „Pokolenie 80-88”. W 1988 roku wraz z kolegami z konspiracji został aresztowany, a w jego domu została przeprowadzona rewizja. W chwili aresztowania Zbigniew Dzięgielewski był pracownikiem opolskiego ZOZ. Z dyrekcją ZOZ skontaktowali się wówczas funkcjonariusze SB i żądali zwolnienia Zbigniewa Dzięgielwskiego z pracy, uzasadniając to jego rzekomą działalnością terrorystyczną. Współpracował z „Solidarnością Walczącą”.