Dźwiniel Marian

Zdjęcie

Urodził się w 1939 w Albertynie.

W marcu 1968 roku uczestniczył w demonstracjach studenckich pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od marca 1981 roku należał do KZ „Solidarność” Dziennikarzy. Od kwietnia do grudnia 1981 roku redagował pisma MKZ i ZR Wielkopolska – „Solidarność Wielkopolska” i „Wiadomości dnia”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Zwolniono go w lipcu 1982 roku. Po wyjściu na wolność pozostawał bez zatrudnienia. Wiosną 1983 roku został zatrudniony jako nieetatowy nauczyciel w Niższym Seminarium Duchownym Zmartwychwstańców w Poznaniu oraz nieetatowy współpracownik dominikańskiego wydawnictwa „W drodze”. W latach 1985 – 1989 pisał do podziemnych pism „Solidarność Walcząca” (ps. Jan Grad), „Czas Kultury” i „Solidarność – Poznań”. W 1985 roku został zatrzymany i był przesłuchiwany. W latach 1987 – 1990 pracował jako redaktor w Instytucie Zachodnim.