Eberhardt Grzegorz

Zdjęcie

Urodził się w 1950 roku w m. Warszawa

Był pracownikiem Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się drukowaniem i kolportażem „Tygodnika Wojennego”, a następnie „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”. Pisał artykuły do prasy podziemnej, rozprowadzał również niezależne pisma. W 2018 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 70/2018 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.