Fabiańska Barbara

Zdjęcie

Urodził się 12 października 1957 roku w Poznaniu.

W 1984 roku ukończyła informatykę na Politechnice Poznańskiej, a w 2005 roku studium podyplomowe w zakresie muzealnictwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jesienią 1980 roku stała się współzałożycielką Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Poznańskiej, a także struktury międzyuczelnianej NZS. Do 1983 roku należała do tej organizacji. W dniach 3 – 6 kwietnia 1981 roku była delegatką na na I KZD NZS w Krakowie. Była również członkiem międzyuczelnianej komisji ds. ustawy o szkolnictwie wyższym i redaktorem pisma NZS PP „Errata”. W listopadzie i grudniu 1981 roku była członkiem KS PP strajku studenckiego w sprawie ustawy o szkolnictwie wyższym i usunięcia rektora Hebdy. Od stycznia do października 1982 roku była zaangażowana w działalność podziemnych struktur NZS PP, organizowała działalność wydawniczą i kolportaż podziemnych wydawnictw. Założyła dwie podziemne drukranie: Drukarnię im. 13 Grudnia oraz Drukarnię im. Romka Strzałkowskiego. Była współorganizatorką akcji protestacyjnych w Poznaniu. 4 października 1982 roku została aresztowana. Była przetrzymywana w Areszcie Śledczym KWMO oraz w Areszcie Śledczym przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Zwolniono ją 1 kwietnia 1983 roku. 9 maja tego samego roku wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu postępowanie wobec niej umorzono. W latach 1984 – 1989 Barbara Fabiańska współpracowała z podziemnego Wydawnictwem Karta w Warszawie. W latach 1985 – 1987 pracowała w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Ameprod. W latatch 1985 – 1988 pełniła funkcję sekretarza redakcji podziemnego pisma „Czas”. Współpracowała z „Solidarnością Walczącą Oddział Poznań”. W latatch 1987 – 1989 była zatrudniona w Osiedlowym Domu Kultury „Słońce”, gdzie została współorganizatorką niezależnego Klubu „Słońce” konsolidującego poznańską opozycję. W latach 1987 – 1991 kierowała Archiwum Wschodnim Oddział w Poznaniu, który także współzakładała. W 1989 roku została członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
W tym samym roku została sekretarzem redakcji informatora wyborczego KO „Solidarności” w Poznaniu „Głos Wolny”, a w 1990 roku pisma „Obserwator Wielkopolski”. W 1990 roku została również dziennikarką oddziału poznańskiego TVP. Później była zawodowa związana z mediami, działalnością wydawniczą i wystawienniczą. W 2001 roku Barbarę Fabiańską wyróżniono odznaką Zasłużony Działacz Kultury, w 2006 roku Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego za całokształt dorobku w dziedzinie kultury. W 2010 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2011 roku Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, w 2016 roku odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, w 2013 roku Nagrodą Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”, w 2017 roku Krzyżem Wolności i Solidarności.