Fabrycki Robert

Zdjęcie

Urodził się w 1965 roku w m. Gorzów Wielkopolski

Od 1983 roku do 1990 roku prowadził działalność opozycyjną w strukturach Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wielkopolskim. Był zaangażowany w kolportaż wydawnictw bezdebitowych, m.in. „Szańca”, „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Solidarności Walczącej” czy „Tygodnika Mazowsze”. Rozprowadzał prasę podziemną wśród studentów Politechniki Poznańskiej. Brał udział w akcjach ulotkowych. Uczestniczył również w akcjach malowania haseł antykomunistycznych w miejscach publicznych. Po utworzeniu drukarni RMN w Poznaniu, ukończył specjalny kurs techniki sitodruku w Warszawie, a następnie zajmował się drukiem wydawnictw bezdebitowych. Po 1988 roku rozszerzył działalność opozycyjną w ramach zorganizowanych struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Poznańskiej. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 203/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.