Żurko z d. Falicka Magdalena Elżbieta

Zdjęcie

Urodziła się w 1959 r. we Wrocławiu

Była założycielką Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1981 roku brała aktywny udział w strajkach organizowanych przez NZS na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1982 roku była łączniczką i kurierką NSZZ „Solidarność” i „Solidarności Walczącej” na Dolnym Śląsku. W tym okresie, w swoim domu we Wrocławiu, prowadziła także punkt kontaktowy na potrzeby kolportażu wydawnictw podziemnych oraz kontaktów między przedstawicielami wydawnictw niezależnych. W latach 1984 – 1986 organizowała konspiracyjne spotkania twórców wrocławskich, m.in. dr. L. Herbsta i prof. W. Wrzesińskiego. Jako uczestniczka Ruchu „Wolność i Pokój” brała udział w demonstracjach przeciw blokadzie informacyjnej, dotyczącej katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu i innych. Organizowała i uczestniczyła w protestach przeciw uwięzieniu Sławomira Dutkiewicza. W 1988 roku kolportowała druki pt. „Uwolnić więźniów sumienia”, sygnowane przez Ruch „Wolność i Pokój”, za co została ukarana grzywną. W maju 1988 roku zorganizowała w swoim mieszkaniu głodówkę w obronie uwięzionych uczestników Ruchu „Wolność i Pokój” i działaczy Solidarności Polsko-Czechosłowackiej.