Fedorowicz Andrzej

Zdjęcie

Urodził się 30 grudnia 1950 roku w Łomży.

W 1968 roku ukończył Technikum Weterynaryjne w Łomży. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych należał do ZSL. W latach 1969 – 1972 był zatrudniony w Powiatowym Zakładzie Weterynaryjnym w Białymstoku. W 1973 roku pracował w Powiatowym Zakładzie Weterynaryjnym w Kielcach. W latach 1974 – 1975 był pracownikiem Wojewódzkiego Zakładu Weterynaryjnego w Białymstoku Oddział Bielsk Podlaski. W latach 1976 – 1977 był zatrudniony w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych w Białymstoku. W latach 1977 – 1978 pełnił funkcję kierownika Zakładu Gospodarki Rolnej w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym. W latach 1978 – 1980 pracował jako zaopatrzeniowiec w Krajowej Spółdzielni Hodowli Drobnego Inwentarza Oddział w Białymstoku. W latach 1980 – 1982 był zatrudniony w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Studziankach. W 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W latach 1982 – 1989 był zaangażowany w druk i kolportaż wydawnictw podziemnych, organizował punkty druku (m.in. w swoim domu) i kolportażu tytułów takich jak: „Biuletyn Informacyjny »S« Region Białystok”, „Jutrzenka”, „Wątek”. Był organizatorem transportu matrycy i powielacza z Warszawy. W latach 1982 – 1984 współpracował z TKW Region Białystok. W 1983 roku pracował w młynie w Księżynie. Od 1984 roku był zatrudniony jako brygadzista w Zakładzie Zwalczania Szkodników Żywności Oddział w Białymstoku. W latach 1985 – 1986 wchodził w skład białostockiego Tymczasowego Kolegium Wykonawczego MKK. W 1985 roku przeprowadzono rewizję w jego domu. Był kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 1987 roku współorganizował spotkanie działaczy białostockiej „S” z Anną Walentynowicz i Andrzejem Gwiazdą. W latach 2001 – 2007 był posłem IV i V kadencji Sejmu z ramienia LPR. W 2000 roku otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury.
W 1984 roku był rozpracowywany przez Wydział V WUSW Białystok w ramach SOS o kryptonimie „Odrodzenie”. W latach 1984–1986 w ramach SOS o kryptonimie „Weterynarz”. Do 18 maja 1987 roku w ramach SOS o kryptonimie „Uparty”, w latach 1986–1989 w ramach SOS o kryptonimie „Kotwica”.