Ferenc Zdzisława

Zdjęcie

Urodziła się 10 października 1948 roku we Wrocławiu.

W 1978 roku zajęła się kolportażem czasopism niezależnych takich jak: „Robotnik”, „Bratniak”, „Podaj dalej” czy „Biuletyn Dolnośląski”. W grudniu 1979 roku wzięła udział w pochodzie uformowanym po mszy św. w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu w intencji ofiar Grudnia’70. W sierpniu 1980 uczestniczyła w strajku solidarnościowym z robotnikami Wybrzeża. W grudniu 1980 roku wstąpiła w szeregi NSZZ „Solidarność”. W 1981 roku wzięła udział we wrocławskiej demonstracji w obronie więźniów politycznych. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku wstąpiła do struktur podziemnych. W pierwszych dniach stanu wojennego była zaangazowana w druk i kolportaż ulotek oraz akcje malowania antyreżimowych napisów na murach. W styczniu 1982 roku podjęła współpracę z Narodową Organizacją Wyzwoleńczą Lechia. Razem z mężem, prowadziła w ich mieszkaniu duży punkt kolportażowy. Od jesieni 1982 roku współpracowała z „Solidarnością Walczącą” organizując kolportaż. W latatch 1982 – 1985 była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. W jej mieszkaniu miały miejsce rewizje. Od 1982 roku została działaczką Duszpasterstwa Ludzi Pracy we Wrocławiu. Pomimo wielokrotnych interwencji SB, nie została zwolniona z pracy dzięki nieustępliwości swego przełożonego. W latach 1990 – 1995 pracowała w WZO. Od 1995 na rencie. Została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności.