Fieldorf - Czarska Maria

Zdjęcie

Urodziła się 20 marca 1925 roku w Wilnie, zm. 21 listopada 2010 roku w Gdańsku.

W czasie II wojny światowej, na tajnych kompletach uzyskała świadectwo dojrzałości. W 1943 roku została zaprzysiężona jako łączniczka Armii Krajowej. Brała udział w akcji „Ostra Brama” jako sanitariuszka w szpitalu polowym w Kolonii Wileńskiej. Od lipca 1945 roku w wyniku ekspatriacji wraz z matką Janiną Fieldorf i siostrą Krystyną Ney, zamieszkały na stałe w Łodzi. W 1962 roku zamieszkała w Gdańsku. Była córką gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, dowódcy Kedywu AK i zastępcy dowódcy AK. W latach 80-tych jej mieszkanie było miejscem spotkań działaczy, w tym Solidarności Walczącej. W 2010 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi po raz drugi.