Figiel Krzysztof Jan

Zdjęcie

Urodził się 26 listopada 1962 roku w Gdańsku.

Od listopada 1981 roku należał do NSZZ „Solidarność”. W latach 1981 – 1987 był związany z podziemnym Wydawnictwem „Młoda Polska”. W latach 1982 – 1989 pisał teksty do czasopism podziemnych, kolportował je, organizował transport oraz lokale dla celów konspiracyjnych. Był także organizatorem dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych dla podziemnego pisma „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Jako kolporter współpracował z TKZ-ami Regionu Gdańskiego, Ruchem Społeczeństwa Alternatywnego, Federacją Młodzieży Walczącej oraz „Solidarnością Walczącą”.