Fludzińska Maria

Zdjęcie

Urodziła się 28 czerwca 1935 roku w Rokietnicy.

We wrześniu 1980 roku rozpoczęła działalność w NSZZ „Solidarność” w rzeszowskiej służbie zdrowia. Pełniła funkcję sekretarza Komisji Zakładowej Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, aktywnie włączyła się w podziemną działalność opozycyjną angażując się przede wszystkim w kolportaż. W latach 1982 – 1989 była kolporterką prasy podziemnej. Kolportowała pisma związkowe NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i „Solidarności Walczącej”. W 1983 roku nawiązała kontakt ze strukturami podziemnymi w Bochni, gdzie wydawano pismo „Kurierek”, następnie ze strukturami podziemnymi w Krakowie i tamtejszym pismem „Solidarność Zwycięży”. Związana była również z siatką kolportażową „Solidarności Walczącej” kolportując prasę, wrocławską, głównie „Solidarność Walczącą” i rzeszowską „Galicję”. Prowadziła szeroki kolportaż dla OKOR, rozprowadzając głównie tytuł „Solidarność Rolników”, a następnie czasopismo „Wieści” dla Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”. We współpracy z Wieńczysławem Nowackim przekazywała ukraińskojęzyczne wydawnictwa – w tym Pismo Święte – do Przemyśla, skąd było dalej przekazywane na tereny dzisiejszej Ukrainy. Pomimo inwigilacji do końca 1988 roku uniknęła dekonspiracji. W 2011 roku została odznaczona Krzyżem Solidarności Walczącej.