Frączek Lesław

Zdjęcie

Urodził się 11 marca 1935 roku we Lwowie.

W 1958 roku uzyskał stopień magistra inżyniera metalurga na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W 1975 roku został zatrudniony w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa (COIG) w Katowicach. Należał także do Klubu Wysokogórskiego w Katowicach. Aktywnie działał w strukturach NSZZ „Solidarność” przy Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach, gdzie pełnił funkcje przewodniczącego komisji do spraw kultury, oświaty i sportu. Po ogłoszeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 roku, był jednym z głównych organizatorów strajku okupacyjnego w COIG. Od 15 grudnia 1981 roku ukrywał się i był poszukiwany listem gończym. W trakcie poszukiwań Lesława Frączka, Służba Bezpieczeństwa przeszukiwała mieszkania jego krewnych, znajomych i sąsiadów. W 1986 roku SB otrzymał informację, że ukrywający się Lesław Frączek zajmuje się kolportażem nielegalnych wydawnictw „Solidarności Walczącej” na terenie Krakowa, Gdańska i Szczecina, a swą szczególną aktywność wykazuje na terenie Wrocławia. W środowisku wrocławskich działaczy znany był pod pseudonimem „Leopold K.”. W informacji z 10 marca 1987 roku ujawniono, że Lesław Frączek regularnie, co dwa tygodnie przyjeżdża do Wrocławia i przywozi nielegalną prasę z terenu Warszawy, Lublina, Poznania, Gdańska, Krakowa, Katowic i Szczecina. W zamian pobiera wydawnictwa „Solidarności Walczącej”. 17 września 1987 roku, zgodnie z poleceniem Dyrektora Biura Studiów MSW w Warszawie zakończono prowadzenie SOR o kryptonimie „Leszek”, której figurantem był Lesław Frączek, a materiały włączono do SOR o kryptonimie „Ośmiornica”, w ramach której były obięte kontrolą operacyjną osoby podejrzane o działalność w „Solidarności Walczącej”. Lesław Frączek był rozpracowywany w SOR o kryptonimie „Anna”, SOR o kryptonimie „Leszek” oraz SOR o kryptonimie „Ośmiornica”.