Furmaga Andrzej Waldemar (Kalisz)

Zdjęcie

Urodził się w 1950 roku w m. Kalisz

W październiku 1980 roku współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w jako członek, a następnie sekretarz Komitetu Założycielskiego w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Polo” w Kaliszu. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował podziemną działalność zakładowych struktur związku, polegającą m.in. na rozklejaniu ulotek. W latach 1982 – 1983 współpracował z Tymczasową Komisją Koordynacyjną Wielkopolska Południowa w Kaliszu, prowadził również kolportaż nielegalnych wydawnictw i publikował własne teksty w pismach drugiego obiegu takich jak: „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Biuletyn Informacyjny TKK”, „Z Dnia na Dzień”. Był kilkakrotnie przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 godzin, przeprowadzano także rewizje w jego mieszkaniu. W 1985 roku rozpoczął współpracę z oddziałem kaliskim „Solidarności Walczącej” w Kaliszu, w ramach której zajmował się kolportażem jej wydawnictw w zakładach pracy. Organizował również matryce i materiały poligraficzne. W jego mieszkaniu istniała tzw. skrzynka kontaktowa SW. W latach 1981 – 1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W 2014 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 426/2014 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.