Gabert Zygmunt

Zdjęcie

Urodził się 23 marca 1943 roku w Kownie.

W styczniu 1980 roku rozpoczął działalność jako kolporter wydawnictw niezależnych w tym „Kultury Paryskiej” oraz „Biuletynu Dolnośląskiego”. Należał do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego, już od 13 grudnia 1981 roku brał udział w zorganizowanej przez Tadeusza Świerczewskiego grupie podziemnych radiowców, której szefem był wspólnik Jacenty Lipiński. Wraz z Jacentym Lipińskim skonstruowali odbiornik podsłuchowy SB MO na bazie przywiezionej z wrocławskiej Akademii Medycznej przez Tadeusza Świerczewskiego radiostacji. Razem z Jacentym Lipińskim przystosowali również radioodbiornik marki Julia do nasłuchu rozmów Służby Bezpieczeństwa. Od 1986 roku obaj zajmowali się produkcją nadajników, które przekazywali Kornelowi Morawieckiemu i „Solidarności Walczącej”. 4 października 1987 roku po rewizji mieszkania, Zygmunt Gebert został aresztowany, przez wiele godzin był przesłuchiwany. Od tego czasu aż do roku 1989 jego działalność ograniczała się do kolportażu wydawnictw „Solidarności Walczącej” i „Kultury Paryskiej”.