Gaca Jan (Lubin)

Zdjęcie

Urodził się 23 czerwca 1949 roku w Tomaszowie Mazowieckim.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13 – 15 grudnia 1981 roku, był członkiem Zakładowego KS w ZG Polkowice. W latach 1982 – 1988 współorganizował, a następnie osobiście także działał w Komitecie Pomocy Aresztowanym w Lubinie i Głogowie. Był członkiem Tymczasowej Podziemnej KZ w ZG Polkowice. Od 1983 roku należał do Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „Solidarność” Zagłębie Miedziowe. Zajmował się kolportażem, drukiem, organizował dostawy sprzętu i materiałów poligraficznych, transport oraz lokale na potrzeby czasopism podziemnych takich jak: „Zagłębie Miedziowe”, „Z Dnia na Dzień” i „Solidarność Walcząca”. W 1987 roku współzakładał niezależne czasopismo „Biuletyn Informacyjny TPKZ «S» Kopalni Polkowice”. Redagował i pisał teksty. Uczestniczył w akcjach ulotkowych, akcjach malowania antyreżimowych haseł na murach, manifestacjach w Głogowie i Lubinie oraz zbiórkach na cele związkowe, pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. W latach 1983 – 1989 współpracował z „Solidarnością Walczącą”. W latach 1984 – 1988 był kilkanaście razy zatrzymywany. 13 maja 1984 roku został aresztowany. Osadzono go w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, 10 sierpnia tego samego roku, zwolniono na mocy amnestii. 11 października 1987 roku Jan Gaca współzakładał Komitet Organizacyjny „Solidarności” w ZG Polkowice i do 1989 roku był jego członkiem. W sierpniu 1988 roku współorganizował strajk w ZG Polkowice. 23 sierpnia 1988 roku został zwolniony z pracy, w listopadzie tego samego roku przyjęto go do niej ponownie. W latatch 1986 – 1989 należał do Polskiej Partii Niepodległościowej. 25 stycznia 1989 roku współtworzył MKO „S” województwa legnickiego, od 25 lutego tego samego roku był członkiem jego Prezydium. Został odznaczony: Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką Honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.