Gagatek Idzi (Wałbrzych)

Zdjęcie

Urodził się 29 sierpnia 1932 w Marszałkach k. Opola.

W latach 1980 – 1981 brał udział w zakładaniu struktur NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Thorez” w Wałbrzychu. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, został internowany na KW MO Wałbrzych. Przebywał w Areszcie Śledczym w Świdnicy, następnie w ośrodku więziennym w Kamiennej Górze. W stanie wojennym uczestniczył w organizowaniu Komitetu Pomocy dla więzionych członków „Solidarności” i ich rodzin. Współorganizował też Duszpasterstwo Świata Pracy przy parafii św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu, którego opiekunem był ks. Stanisław Boczoń. Brał udział w antyreżimowych manifestacjach, w mszach świętych za Ojczyznę, a także w protestach politycznych we Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Krakowie. Uczestniczył w głodówce w Krakowie-Bieżanowie. Był więziony przy ul. Kleczkowskiej, zatrzymywany na 24 godziny i na 48 godzin zwłaszcza podczas manifestacji, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez struktury podziemne „Solidarności”. Kolportował podziemne wydawnictwa „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”.