Gajewski Jan

Zdjęcie

Urodził się 19 października 1943 roku w Lidzbarku, zm. 29 lipca 2015 roku w Bielsku – Białej.

W 1970 roku ukończył Technikum Ekonomiczne w Bielsku – Białej. W latach 1960 – 1965 pracował w Bielsku-Białej jako listonosz. W latach 1965 – 1967 był zatrudniony w tamtejszych Zakładach Tłuszczowych. W latach 1967 – 1980 pracował w bielskiej Wytwórni Sprzętu Mechanicznego (późniejsze FSM), a następnie w latach 1981 – 1983 w Bielskiej Fabryce Szczotek i Pędzli „Befaszczot”. Od września 1980 roku należał do NSZZ „Solidarność”. W marcu 1982 roku został internowany i do czerwca tego samego roku, kiedy to został zwolniony z aresztowania – przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Łupkowie. W latach 1982 – 1988 był współpracownikiem podziemnej RKW Trzeci Szereg. W tym okresie zajmował się m.in. drukiem, kolportażem wydawnictw podziemnych i organizacją antyreżimowych manifestacji. W latach 1983 – 1990 pracował jako instruktor nauki jazdy w bielskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. W latach 1984 – 1990 był członkiem „Solidarności Walczącej”. Wielokrotnie był zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB, a w jego domu przeprowadzano rewizje. W 1988 roku współzakładał jawną Regionalną Komisję Organizacyjną „Solidarność” Podbeskidzia. W latach 1989 – 1993 był członkiem KZ „Solidarność” w bielskim FSM oraz przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów.