Gajewski Janusz Piotr

Zdjęcie

Urodził się 30 maja 1955 roku w Warszawie.

W 1982 roku wstąpił do podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”. Był współtwórcą Komisji Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność” – organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w Warszawie-Służewcu. Od 1984 roku kolportował w swoim zakładzie pracy tj. Warszawskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” oraz w innych zakładach w Warszawie-Służewcu, wydawnictwa Międzyzakładowego Porozumienia „Solidarność” – „Unia” m.in. „Wolną Trybunę”, „Unię”, książki wydawane w tzw. drugim obiegu, oraz gazetki komisji zakładowych przedsiębiorstw budowlanych funkcjonujących w Warszawie-Służewcu takie jak: „Niezawisłość” czy „Tygodnik Mazowsze”. W latach 1983 – 1988 wykonywał prace drukarskie dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa. W 1984 roku organizował i zabezpieczał lokale, z których nadawano audycje „Radia Solidarność”. Współpracował z MRK „Solidarności” i MKK Wola. W 1986 roku rozpoczął współpracę z „Solidarnością Walczącą”. W 1988 roku został sygnatariuszem wniosku złożonego w sądzie o rejestrację NSZZ „Solidarność” w WPKSiUP „Mostostal” w Warszawie. W 2015 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 58/2015 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.