Galek Edmund

Zdjęcie

Urodził się 16 marca 1939 roku w Korczunku.

Był aktywnym członkiem NSZZ Rolników Indywidualnych ,,Solidarność” w ówczesnym województwie wrocławskim. Od listoapda 1981 roku pełnił tam funkcję przewodniczącego ww. organizacji. W związku z prowadzoną działalnością, w dniu wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, został zatrzymany i internowany. Do 8 stycznia 1982 roku był osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie do 9 marca 1982 roku w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. W latach 1984 – 1986 w swoim domu przechowywał podziemne wydawnictwa dostarczane przez członków „Solidarności Walczącej”. W 2020 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 45/2020 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.