Grabara Andrzej

Zdjęcie

Urodził się 14 lipca 1938 roku w Sosnowcu, zm. 23 grudnia 1992 roku w Gliwicach.

Inżynier mechanik. Był zatrudniony w Biurze Projektów „Mostostal” w Zabrzu. Aktywnie działał w NSZZ „Solidarność” w okresie jej legalnej działalności. Posiadał liczne kontakty z regionalnym kierownictwem związku w Katowicach. W czasie stanu wojennego działał w strukturach „Drugiego Garnituru Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”. Ściśle współpracował z Tadeuszem Drzazgowskim i Tadeuszem Bełzem. Był członkiem gliwickiej grupy „Solidarności Walczącej” oddziału Katowice. Na polecenie Sławomira Bugajskiego wraz z Tadeuszem Bełzem organizował przerzuty materiałów i sprzętu z Berlina Zachodniego. Potwierdzenia uzyskanej pomocy ukazywały się w podziemnej gazetce „WIS”, czasopiśmie katowickiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Był inwigilowany w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie „Balon”.