Gasimov Tofig Masim (Azerbejdżan)

Zdjęcie

GASIMOV Tofig Masim ur. 10 kwietnia 1938 zmarł 29 stycznia 2020 r.
Azerbejdżański polityk i dyplomata.
Gasimov urodził się w miejscowości Leki w Agdash Rayon w Azerbejdżanie. W latach 1945–1955 uczył się w szkole miejskiej Agstafa. W latach 1955–1960 studiował na Państwowym Uniwersytecie Azerbejdżanu i uzyskał dyplom z fizyki i matematyki, uzyskując stypendium Stalina. Po ukończeniu studiów pracował w Instytucie Fizyki Azerbejdżańskiej Narodowej Akademii Nauk. Gąsimow kontynuował studia podyplomowe w Instytucie Fizyki Akademii Nauk ZSRR i w 1969 roku uzyskał stopień doktora. Następnie od 1970 roku pracował jako naukowiec w National Academy of Sciences w Baku.

Kariera polityczna
Od 1987 Gasimov rozpoczął polityczną karierę. Brał udział w opracowaniu statutu Narodowego Frontu Azerbejdżanu w okresie od marca do maja 1988 r. Był jednym z członków zarządu tej organizacji w latach 1989–1990. Na nadzwyczajnym posiedzeniu został wybrany na członka Komisji Śledczej Azerbejdżańskiej Rady Najwyższej Parlamentu w dniu 22 stycznia 1990 r. w celu zbadania pogromów „Czarnego Stycznia” z 20 stycznia 1990 r. Z ramienia Narodowego Frontu Azerbejdżanu Gasimow został wysłany do Moskwy w celu współpracy z deputowanymi Azerbejdżańskiej SRR. Gasimov nagłośnił prawdę o Czarnym Styczniu oraz o uchodźcach w ponad 100 kanałach telewizyjnych, radiowych i międzynarodowych mediach. Na początku lat 90. Autonomiczny Wydział Wschodni nawiązuje kontakty i współpracę polityczno – informacyjną z Tofigiem Gasimovem, Isą Gambarem oraz pierwszym niezależnym prezydentem Azerbejdżanu – Elczibejem. W maju 1992 r. został mianowany ministrem spraw zagranicznych Azerbejdżanu i pełnił tę funkcję do kwietnia 1993 r. Gasimow odegrał ważną rolę w nawiązywaniu kontaktów z innymi krajami podczas sprawowania urzędu. Podczas swojej kadencji podpisał porozumienie z przedstawicielstwem ONZ, które doprowadziło do powołania stałej misji Azerbejdżanu przy ONZ. Po usunięciu ze stanowiska, Gasimow kandydował do parlamentu Azerbejdżanu jako poseł Musavat podczas wyborów parlamentarnych w listopadzie 1995 r., lecz jeszcze przed wyborami został aresztowany i uwięziony.

Gasimov jest autorem prawie 100 publikacji naukowych, był również współzałożycielem Baku Scientists Club. Od końca lat 90. wykładał na różnych uniwersytetach w Turcji i kontynuował pracę naukowo-badawczą.

Był żonaty i miał dwoje dzieci. Mówił biegle po angielsku, rosyjsku i turecku.