Gasperowicz Irena

Zdjęcie

Urodziła się w 1934 roku w m. Łapy

Od 1982 roku aż do początku lat dziewięćdziesiątych, była zaangażowana w działalność opozycyjną. Była łączniczką podziemnych struktur „Solidarności Walczącej” w Trójmieście, w których rozbudowę aktywnie się włączała. Ukrywała działaczy SW. W jej lokalu ulokowana była drukarnia offsetowa działająca do sierpnia 1990 roku. Zajmowała się pracami introligatorskimi w podziemnym wydawnictwie książkowym „Petit” SW w Trójmieście. Kolportowała wydawnictwa podziemne. Publikowała na łamach biuletynu „Solidarność Walcząca Grupy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni”. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 596/2016 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.