Gębski Mirosław

Zdjęcie

Urodził się 24 lutego 1970 roku w Kielcach.

Absolwent wydziału politologii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
Jako nastolatek współtworzył w Kielcach i w ówczesnym województwie kieleckim, struktury „Solidarności Walczącej” oraz równolegle struktury organizacji młodzieżowej wchodzącej w skład Federacji Młodzieży Walczącej. Jego działalność skupiała się na tworzeniu i rozbudowie struktur ww. organizacji w Kielcach i ówczesnym województwie kieleckim. Uczestniczył w licznych wiecach, demonstracjach i protestach w Kielcach i Krakowie. Współorganizował spotkanie z Andrzejem Gwiazdą na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w kwietniu 1989 roku. Pod pseudonimem Jerzy M. Groński tworzył i redagował pismo regionalne FMW w Kielcach pt. „Jodła”. Kultywował czynnie pamięć o zbrodni katyńskiej i o Józefie Piłsudskim. W 1990 r. wraz z działaczami NZS-u uczestniczył w okupacji budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kielcach. W trakcie okupacji namalował napis „FMW” na frontowej ścianie budynku. Uczestniczył także w okupacji kieleckiej redakcji „Gazety Wyborczej”. Należał do Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW. W związku ze swą działalnością antykomunistyczną w latach 1989-1990 został trzykrotnie pobity. W 2019 roku otrzymał Odznakę Honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, w 2020 roku został odznaczony Medalem Stulecia odzyskania Niepodległości.