Gierczak Kazimierz

Zdjęcie

Urodził się 6 września 1939 roku w Porażu.

Od 1956 roku był zatrudniony w Sanockiej Fabryce Autobusów “Polmo-Autosan” jako konserwator. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął podziemną działalność związkową. W jego mieszkaniu, w domu rodzinnym i w miejscu pracy wielokrotnie przeprowadzano rewizje. W latach 1984 – 1985 był przesłuchiwany przez SB pod zarzutem kolportażu nielegalnych ulotek. Postępowanie w sprawie kolportowania wydawnictw nielegalnych przeciwko niemu prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sanoku. W 1986 roku Kazimierz Gierczak został członkiem „Solidarności Walczącej”. W sierpniu i wrześniu 1988 roku współorganizował pomoc finansową dla strajkujących w Hucie Stalowa Wola. Przez kilka godzin sam uczestniczył w strajku. 30 września 1988 roku został współzałożycielem nielegalnego Komitetu Organizacyjnego „Solidarność” w Sanockiej Fabryce Autobusów. Od 1989 roku przewodniczył K Z “S” w SFA oddział Zasław. Był także delegatem na WZD Regionu Podkarpacie i członkiem ZR. W 1989 roku należał do KO w Sanoku. Został odznaczony odznaką „Działacz opozycji antykomunistycznej” oraz Krzyżem Solidarności Walczącej.