Gojdź Mirosław (Legnica)

Zdjęcie

ur. 10.02.1962 r. w Lubawce. Po wprowadzeniu Stanu Wojennego w dniach 14-17 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego i członek Komitetu Strajkowego – szef Straży Strajkowej na Szybie Rudna Zachodnia w KGHM Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach. W latach 1982 – 1987 był działaczem następujących struktur konspiracyjnych; I 1982 – VII 1987 członek konspiracyjnej Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Robót Górniczych w Lubinie. W latach 1983 – 1989 zaprzysiężony członek Organizacji Solidarność Walcząca. W okresie IV 1984 – VII 1987 działacz konspiracyjnej Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Zagłębie Miedziowe, odpowiedzialny za kolportaż. W dniu 31 VIII 1983 współorganizator manifestacji w Lubinie. Zatrzymany i ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Lubinie. W latach 1982 -1987 kolporter wydawnictw konspiracyjnych, m.in. „Żądło Robola”, „Biuletyn Informacyjny ZRG Lubin”, „Zagłębie Miedziowe ”, „Wolny Głos”, „Solidarność Walcząca”, oraz innych ulotek i książek. Redaktor i autor „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Zakładów Robót Górniczych Lubin” oraz w latach 1985 – 1986 autor (ps. Kret) artykułów w „NSZZ Solidarność Zagłębie Miedziowe”. W latach 1984-1986 organizator akcji ulotkowe w Lubinie oraz pisania na murach, biblioteki wydawnictw podziemnych, projekcji filmów zakazanych, prelekcji. W 1988 roku wstąpił do Konfederacji Polski Niepodległej. W okresie VII 1987-VIII 1989 był uchodźcą politycznym w Grecji. Jako przedstawiciel i działacz konspiracyjnych struktur NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego oraz Solidarności Walczącej rozpoczął działalność w Biurze Informacyjnym NSZZ „Solidarność” w Grecji z siedzibą w Atenach. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Biura. Był współwydawcą „Biuletynu Informacyjnego” w wersji greckiej i polskiej. W latach 1987-1989 był organizatorem wielu demonstracji i akcji protestacyjnych w Atenach (m.in. w rocznice wprowadzenia stanu wojennego, w XI 1987 podczas wizyty gen. Wojciecha Jaruzelskiego w Grecji, na rzecz uwolnienia Kornela Morawieckiego itp.).

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia, Krzyżem Wolności i Solidarności, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyżem Solidarności Walczącej, Odznaką Honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”.