Gorgoń Anna Kazimiera (Katowice)

Zdjęcie

Urodziła się 17 lipca 1930 roku w Myślenicach.

Była zatrudniona jako magister Chemii zatrudniona w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) w Katowicach. W latach siedemdziesiątych utrzymywała kontakt z Kazimierzem Świtoniem i kolportowała prasę KSS-KOR za co została objęta operacyjnym rozpracowaniem przez Służbę Bezpieczeństwa. W styczniu 1980 roku ujawniono, że literaturę dla Świtonia można kierować na adres pani Anny Gorgoń. W stanie wojennym utrzymywała kontakty z kierownictwem Biura Solidarności w Australii. W 1986 roku, będąc już na emeryturze, kolportowała podziemne czasopisma „Wolność i Solidarność” (WiS) wydawane przez katowicki oddział „Solidarności Walczącej” oraz dwutygodnik „Solidarność Walcząca” sygnowane przez biuro Interwencji SW. Trudniła się również rozprowadzaniem podziemnych wydań znaczków pocztowych. Przywoziła i kolportowała podziemną prasę z Krakowa, Wrocławia, Warszawy i Gdańska. W 1986 roku SB dowiedziała się o jej kontaktach towarzyskich z Jadwigą Morawiecką, żoną poszukiwanego wówczas Kornela Morawieckiego przywódcy „Solidarności Walczącej”. W lipcu 1987 roku SB pozyskało wiedzę o jej spotkaniach z Kornelem Morawieckim i z tego powodu włączyło ją do SOS o kryptonimie. „Aga”, a następnie do SOR o kryptonimie „Ośmiornica”. Anna Kazimiera Gorgoń była też figurantem w SOS o kryptonimie „Panna” oraz SOS krypt. „GIG”.