Górska Jolanta Elżbieta

Zdjęcie

Urodziła się 26 lutego 1965 roku w Warszawie.

Była działaczką opozycji antykomunistycznej, współpracowała z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem „Solidarności” i Solidarnością Walczącą. Organizowała kolportaż prasy i wydawnictw antykomunistycznych, uczestniczyła w manifestacjach antysystemowych. Przeciwniczka Okrągłego Stołu i zawartego tam porozumienia z komunistami, zwolenniczka pełnej lustracji i rozliczenia stanu wojennego

Krzyż Wolności i Solidarności postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017. Otrzymała także Krzyż Za Zasługi Dla Niepodległości, nadany uchwałą Kapituły nr 18/21 z dnia 26.11.2021r. – Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej.