Górski Waldemar

Zdjęcie

Urodził się 26 sierpień 1961 roku w m. Warszawa.

Był działaczem opozycji antykomunistycznej, kolporterem wydawnictw podziemnych, organizatorem farb i odczynników do poligrafii. Współpracował z Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarność” i Solidarności Walczącej. W 1983 r. nawiązał stałą współpracę z największym zakładem pracy w Częstochowie Hutą Bieruta. Do huty poprzez sieć kurierów regularnie dostarczał hurtowe ilości wydawnictw, które trafiały również do innych częstochowskich zakładów pracy. Owocna współpraca bez żadnej wpadki trwała 6 lat do końca konspiry. W okresie transformacji ustrojowej przeciwnik Okrągłego Stołu i zawartego tam porozumienia z komunistami, zwolennik pełnej lustracji i rozliczenia okresu stanu wojennego. Po obaleniu w czerwcu 1992 r. rządu premiera Jana Olszewskiego współorganizator i uczestnik kilku demonstracji precz z Wałęsą i Bolek do Moskwy. Członek Partii Wolności w przedterminowych wyborach do Sejmu w 1993 r. pełnomocnik w woj. leszczyńskim Komitetu Wyborczego Jana Olszewskiego Ruch dla Rzeczypospolitej. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej.

Za swoją działalność otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż Solidarności Walczącej. Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej.