Gorzelik Jerzy Zdzisław

Zdjęcie

Urodził się 25 października 1971 w Zabrzu

Historyk sztuki, wykładowca akademicki, działacz samorządowy związany z Górnym Śląskiem.
W kwietniu 1988 roku z inicjatywy Jerzego Gorzelika powstał Młodzieżowy Ruch Oporu Niepodlegli. Gorzelik był wówczas uczniem II klasy licealnej. Młodzieżowy Ruch Oporu Niepodlegli przekształcił się później w Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej. Podstawową działalnością grupy było malowanie antyreżimowych napisów na murach, kolportaż pism SW „PiK” i „WiS”, współorganizowanie demonstracji rocznicowych (m.in. 11 XI 1988 manifestacji w Katowicach w rocznicę odzyskania niepodległości Polski) i wydawanie pisma „Przebojem”. Od 8 września 1988 roku MRON wszedł w skład struktur „Solidarności Walczącej”, przyjmując nazwę Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej. W szczytowym okresie liczył trzydziestu członków. Członkowie MROSW uczestniczyli w akcji wzywającej do bojkotu wyborów w 1989 roku i współorganizowali manifestację przeciwko kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta.
W 1990 roku zaangażowali się w tworzenie „Partii Wolności” i Klubu Antykomunistycznego im. Józefa Mackiewicza. Aktywność grupy wygasła w drugiej połowie 1990 roku. Jerzy Gorzelik pełni funkcję przewodniczącego Ruchu Autonomii Śląska. W latach 2010 – 2013 był członkiem zarządu Województwa Śląskiego.