Grabowski Jan "Czarny"

Zdjęcie

Urodził się 22 kwietnia 1960 roku w Piotrkowie Kujawskim.

Od 1985 roku współpracował z grupą „Solidarności Walczącej” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Zajmował się kolportażem niezależnych pism w tym m.in. „Solidarność Walcząca Oddział Trójmiasto”, „Poza Układem”, „Gryps”, „Czas”. Brał udział w akcjach ulotkowych na terenie gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej. Uczestniczył w organizowaniu strajków w ww. stoczni oraz niezależnych obchodów i manifestacji patriotycznych. Był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, brał udział w pielgrzymkach, odpowiadając za ich zabezpieczenie. Ponadto zajmował się drukiem zakładowego biuletynu stoczniowego o nazwie „Kadłub”. Przygotowywał tabliczki z nazwą ul. Janka Wiśniewskiego i brał udział w przemianowaniu ul. Marchlewskiego w Gdyni na ul. Janka Wiśniewskiego. Jan Grabowski uczestniczył również w reaktywacji NSZZ „Solidarność” w 1988 roku zajmując stanowisko członka Komitetu Założycielskiego w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. W 2015 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 538/2015 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.