Grabowski Mariusz (Wrocław - Wałbrzych)

Zdjęcie

Urodził się 16 maja 1967 w Wałbrzychu.

W 1985 roku ukończył II LO w Wałbrzychu. 31 sierpnia 1982 roku uczestniczył w manifestacji w Wałbrzychu zorganizowanej w związku z rocznicą Porozumień Sierpniowych. W latach 1983 – 1989 był w Wałbrzychu kolporterem podziemnych czasopism takich jak: „Wyrostek”, „Co u Nas” i „Solidarność Walcząca” odbieranych od Dariusza Króla, ucznia III LO we Wrocławiu. W latach 1983 – 1989 współorganizował i koordynował struktury kolportażowe i działalność podziemnych drukarni we Wrocławiu, Wałbrzychu, Dziećmorowicach, Świebodzicach, Świdnicy i Kamiennej-Górze. W 1984 roku był organizatorem łączności z warszawskim Młodzieżowym Komitetem Oporu – oddziałem „Solidarności Walczącej” w Warszawie. W latach 1986 – 1989 należał do Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu oraz organizował MKO w Wałbrzychu. W latach 1986 – 1989 był także współpracownikiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej. W latach 1986 – 1987 studiował chemię na Politechnice Wrocławskiej, w latach 1987 – 1989 historię na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 1989 – 1990 był studentem prawa tego samego uniwersytetu. W czerwcu 1987 roku został zatrzymany za kolportaż w Gdańsku i pobity. Był zastraszany. 13 lipca tego samego roku został ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 16 grudnia 1987 roku Mariusza Grabowskiego zatrzymano za kolportaż wydawnictw podziemnych we Wrocławiu. 7 marca 1988 roku został ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. W 1987 roku współzakładał Inicjatywę Walki Czynnej (z Arkadiuszem Urbanem, Wojciechem Stando, Jarosławem Wardęgą, Adamem Cymborskim i Jackiem Guzowskim), skupionej wokół podziemnego pisma „Wolny Strzelec”, której celem było stworzenie grup paramilitarnych, gotowych walczyć czynnie w przypadku zaostrzenia represji wobec opozycji. W latach 1988 – 1990 współtworzył i wydawał podziemne pisma: „Szkolny Biuletyn”, „Uczniowski Biuletyn”, „Węgielki Wałbrzyskie”, „Prawda”, „Straża”, „Hej”, „Szkoła”, wałbrzyskich edycji pism: „Solidarność Walcząca” i „Region” oraz wydawnictw Poczty SW i druków okolicznościowych. W dniach 6 – 7 maja 1988 roku brał udział w strajku okupacyjnym na Uniwersytecie Wrocławskim zorganizowanym w geście solidarności ze spacyfikowaną Hutą im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie. W 1988 roku był też inicjatorem powołania Ruchu Młodzieży Niezależnej w Wałbrzychu. W grudniu 1988 roku zainicjował i koordynował RMN Dolny Śląsk, który objął swym zasięgiem obszar Polski południowej i południowo-zachodniej od Bielska-Białej po Zieloną Górę. W latach 1988 – 1989 Mariusz Grabowski był działaczem „Solidarności Walczącej” oraz organizatorem jej struktur w Wałbrzychu i regionie (m.in. w Świdnicy, Świebodzice, Kamiennej Górze, Brzegu, Żarówie i Strzelinie). W 1989 roku został członkiem Rady Oddziału SW Dolny Śląsk i redaktorem podziemnego pisma „Solidarność Dolnośląska”. W latach 1988 – 1989 współorganizował obozy szkoleniowe dla uczestników młodzieżowej konspiracji, przy współpracy zaprzyjaźnionych parafii katolickich (m.in. w Walimiu, Kotlinie Kłodzkiej, na Mazurach) w zakresie obrony przed działaniami Służby Bezpieczeństwa, działań drukarskich, redakcyjnych i spotkań z liderami opozycji. Również w latach 1988 -1989 uczestniczył w strajkach w wałbrzyskich kopalniach węgla kamiennego „Wałbrzych” i „Victoria”. Był doradcą KS, organizatorem łączności i dostawcą wydawnictw wrocławskich RKS Dolny Śląsk i RKW Dolny Śląsk. 31 maja 1989 roku wziął udział w strajku na Uniwersytecie Wrocławskim po odmowie przez Sąd Wojewódzki w Warszawie rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1991 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. W 2007 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W okresie od 22 marca 1989 roku do 21 maja 1990 roku był rozpracowywany przez Wydz. III/WO-KPP WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR o kryptonimie „Młodzi”.