Grigoriew Andrzej

Zdjęcie

Urodził się 17 lipca 1947 roku w Katowicach.

W latach 1980 – 1981, w okresie tzw. Karnawału Solidarności, był zatrudniony jako fotograf w Kopalni „Rozbark” w Bytomiu, gdzie dokumentował wydarzenia polityczne. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w styczniu 1982 roku, został internowany. Po złamaniu kości śródstopia i uszkodzeniu kręgosłupa i związanej z tym hospitalizacji, został zwolniony z internowania. Od tego czasu jest inwalidą. W latach 1983 – 1990 współpracował z Regionalną Komisją Koordynacyjną Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarności” wyposażając drukarnie w sprzęt i materiały fotograficzne do produkcji klisz graficznych do sitodruku i przygotowania blach offsetowych. W latach 1988 – 1990 wyposażał Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej” w materiały fotograficzne przerzucane na teren byłego ZSRR w celu organizacji na tamtym obszarze niezależnych drukarni.