Grocholska Bożena

Zdjęcie

Urodziła się w 1951 r.

Od września 1980 r. do 12 grudnia 1981 r. była jedną z założycielek NSZZ „Solidarność” w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej. Weszła w skład Komisji Związku. Od 13 grudnia 1981 do 3 czerwca 1989 r. działała w zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność” w Bibliotece Głównej PW we Wrocławiu. Pomagała również osobom zaangażowanym działalność podziemną. Sama współpracowała z Solidarnością Walczącą. Jej pomoc nie ograniczała się tylko do zbierania składek związkowych. Także przewoziła do Wołowa ulotki, literaturę z niezależnych wydawnictw, które kolportowała także we Wrocławiu. Z Wołowa z kolei pozyskiwała papier, który przekazywała podziemnym drukarniom. Przekazywała także prof. Lucjanowi Archemowiczowi z Wydziału Chemii maszynopisy przygotowanych tekstów do druku w czasopiśmie „Solidarność Walcząca”. Materiały podziemnych organizacji kopiowane w pracowni kserograficznej opłacała i kolportowała na Politechnice Wrocławskiej, bądź przekazywała do innych zakładów. Sporadycznie uczestniczyła w różnych akcjach, jak np. przekazywała informację o planowanych rewizjach. Dostarczano jej materiały do archiwizacji, które wywoziła do rodzinnego domu dziadków jej męża na Śląsku Cieszyńskim. Wraz z mężem przez kilka lat udostępniali swoje mieszkanie na spotkania konspiracyjne i sporadyczne kilkudniowe pobyty osób poszukiwanych, Gdy Bożena Grocholska mieszkała w hotelu asystenckim Politechniki Wrocławskiej, udostępniała pokój osobom, które uciekały ze swojego miejsca pobytu, jak np. emisariuszce z Budapesztu. W czasie swojej działalności współpracowała z Kornelem Morawieckim, Bogdanem Aniszczykiem, Zbyszkiem i Urszulą Sufletami, Wojciechem Myśleckim, a także była w kontakcie z Stanisławem Huskowskim, prof. Janem Waszkiewiczem i prof. Adolfem Juzwenko.