Grocholski Leszek

Zdjęcie

Urodził się w 1956 r.

W latach 1976-1981 należał do Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Tam dla klubu organizował wykłady w siedzibie klubu oraz podczas Tygodni Kultury Katolickiej. W mieszkaniu jego rodziców, gdzie sam mieszkał, nocowali niejednokrotnie członkowie władz Związku Literatów Polskich, jak Jan Józef Szczepański czy Jarzy Pachlowski. W tym czasie kolportuje wśród studentów i doktorantów Wydziału Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej oraz członków Akademickiego Klubu Alpinistycznego (AKA). Od 1080 do 1986 r. współpracował z Ośrodkiem Polskich Organizacji Niepodległościowych (OPON) w Szwecji. Stamtąd dostarczał różne materiały do Polski, a drugą stronę zaś informację z kraju. Współpracował Władysławem Nowikiem, Kazimierzem Gruszką, Tomaszem Strzyżewskim. Będąc w Szwecji współorganizował paczki do Polski, a także demonstracje i występy artystyczne przed ambasadami PRL i ZSRS, jak np. demonstracja KPN na Sorgels Torg we wrześniu 1981r. – protest przeciwka manewrom Floty Bałtyckie ZSRS. Przewoził do Polski również książki, najczęściej wydawnictwa paryskiej „Kultury”. W latach 1984-1986 współpracował z Biurem Solidarności w Sztokholmie. Tam współpracował przede wszystkim z Markiem Michalskim. Kontynuował to co robił w OPON. W okresie lat 1984-1989 działał w IKSAiP we Wrocławiu. Systematycznie kolportował prasę, a także wraz z żoną zbierał pieniądze dla poszkodowanych przez reżim komunistyczny. Przekazywał je następnie Małgorzacie Zubrzyckiej-Łapickiej, a ta dawała środki Dorocie Jarodzkiej-Śródce działającej przy Sekcji Opieki nad Więźniami Politycznymi i ich Rodzinami Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego. Z żoną ponadto to przez lata udostępniał mieszkanie dla spotkań konspiracyjnych dla osób skupionych wokół Andrzeja Zaracha i Kornela Morawieckiego.