Grupińska Anna

Zdjęcie

Urodziła się 9 listopada 1956 roku w Koszalinie.

W 1980 roku ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1977 – 1980 należała do Studenckiego Koła Solidarności w Poznaniu. Kolportowała wydawnictwa KOR, następnie KSS KOR. Była zaangażowana w wydawanie „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR i „Krytyki”. W latach 1976 – 1988 udostępniała własną bibliotekę wydawnictw niezależnych. We wrześniu 1980 roku wstąpiła do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportowała na terenie Poznania „Tygodnik Mazowsze”, „Wolę”, „KOS”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Obecność”. Dzięki kontaktom z Zygmuntem Warszą, środowiskiem „Pulsu” i „Aneksu” w Londynie, Ireną Lasotą w USA, AFL-CIO, środowiskiem Partii Zielonych we Frankfurcie i Berlinie Zachodnim pozyskiwała sprzęt, materiały poligraficzne i środki finansowe na rzecz „Solidarności Walczącej”. W latach 1981 – 1982 pracowała jako nauczycielka języka angielskiego w VIII LO w Poznaniu. Została zwolniona z pracy. W latach 1982 – 1984 była zatrudniona jako lektor języka angielskiego w Bibliotece Publicznej w Krotoszynie. W latach 1984 – 1988 pozostawała bez zatrudnienia, utrzymywała się z korepetycji. W 1983 roku została współzałożycielką poznańskiego oddziału SW. Współzakładała czasopisma podziemne „Czas” i „Czas Kultury”. Była autorką, tłumaczem, redaktorem i organizatorką prac wydawniczych (lokale, sprzęt poligraficzny, transport). Kolportowała ulotki, kasety audio, wideo, tzw. cegiełki i inne wydawnictwa okolicznościowe na terenie HCP, Liceum Plastycznego, Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, VIII LO, UAM. Udostępniała lokal na potrzeby działalności wydawniczej. W latach 1984 – 1988 współorganizowała wydawanie „Veta”, manifestacje SW, zbiórki pieniędzy na pomoc represjonowanym i ich rodzinom, gromadziła informacje o represjach, wspierała merytorycznie i organizacyjnie Radio „Solidarność”. Kilkakrotnie była zatrzymywana na 48 godzin i przesłuchiwana. W jej mieszkaniu były przeprowadzane rewizje. W latach 1990 – 1994 attaché kulturalnym w Ambasadzie RP w Tel Awiwie.